Informace o projektu

Právo politických stran

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA407/95/0861
Období řešení
1/1995 - 1/1996
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřen na studium práva politických stran. Jeho hlavním výstupem bude publikace 'Právo politických stran', která se komparativním způsobem (se zaměřením na situaci v České republice) bude zabývat především obecným významem politických stran, vysvětlením základních pojmů, členstvím ve stranách, jejich financováním a vnitřním řádem. Na pozadí zahraničních zkušeností bude popsán dosavadní právní vývoj, stav de lege lata i možnosti de lege ferenda. Zvláštní pozornost bude věnována problematice financování politických stran a hledání vyváženého poměru mezi státními a soukromými příspěvky. Projekt je věnován problematice, která v České republice dosud nebyla komplexně zpracována. Přestože se jedná o diterdisciplinární téma, bude těžiště práce spočívat v právní oblasti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info