Project information
Nové molekulární mechanismy dynamické kontroly dráhy ERK v melanomu jako potenciální terapeutické cíle

Investor logo
Project Identification
GA22-30397S
Project Period
1/2022 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Onkogenní mutace NRAS a BRAF, konstitutivně aktivující dráhu ERK, pohání agresivní růst maligního melanomu. Signalizace ERK je proto primárním terapeutickým cílem. Inhibitory BRAF a MEK mohou zbrzdit progresi melanomu, často však dochází k rozvoji rezistence. Je proto třeba nových možností léčby.
Zcela nový přístup byl navržen na základě zjištění, že nejen inhibice dráhy ERK, ale také její nadměrná aktivace není kompatibilní s růstem a přežitím buněk melanomu. Tento nový koncept tzv. MAPK optima však dosud nebyl nijak blíže charakterizován, ani nebyla potvrzena jeho obecná platnost pro různé subtypy melanomu.
Nedávno jsme objevili nové funkční interakce dráhy ERK v melanomu se signálními drahami eIF4F a AMPK, které optimální signalizaci ERK zásadním způsobem narušují a mohly by posloužit jako nástroje k její charakterizaci. Tento projekt si klade za cíl pochopení mechanismů kontrolujících aktivitu dráhy ERK na úrovni těchto nově nalezených interakcí a charakterizovat MAPK optimum v buňkách melanomu jako potenciální terapeutický cíl.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info