Project information
MUNI 3.2.1

Investor logo
Project Identification
NPO_MUNI_MSMT-16606/2022
Project Period
1/2022 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Pharmacy
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Arts
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Law
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Sports Studies
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Economics and Administration
Other MU Faculty/Unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Language Centre

V rámci výzvy 3.2.1 poskytne ministerstvo vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy.
Projekt MUNI 3.2.1 je centralizovaným projektem, řízeným z Odboru pro rozvoj, v součinnosti s dalšími pracovišti. Řešitelem projektu je prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Projekt je rozčleněn do tří samostatných specifických (dále jen „SC“) cílů A-C, přičemž každý má jiné podmínky, alokaci a nastavení. SC A a C jsou ještě dále členěny na dílčí SC. Ke všem dílčím SC byli ze strany vedení univerzity určeni odborní garanti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info