Informace o projektu

Informace o projektu
MUNI 3.2.1

Logo poskytovatele
Kód projektu
NPO_MUNI_MSMT-16606/2022
Období řešení
1/2022 - 6/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Rektorát
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Farmaceutická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Filozofická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Právnická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sociálních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta informatiky
Další fakulta/pracoviště MU
Pedagogická fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Fakulta sportovních studií
Další fakulta/pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta
Další fakulta/pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky
Další fakulta/pracoviště MU
Ústav výpočetní techniky
Další fakulta/pracoviště MU
Centrum jazykového vzdělávání

V rámci výzvy 3.2.1 poskytne ministerstvo vysokým školám příspěvek ze státního rozpočtu na naplňování cílů stanovených v reformě 3.2.1 Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 Adaptace kapacity a zaměření školních programů Národního plánu obnovy.
Projekt MUNI 3.2.1 je centralizovaným projektem, řízeným z Odboru pro rozvoj, v součinnosti s dalšími pracovišti. Řešitelem projektu je prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie. Projekt je rozčleněn do tří samostatných specifických (dále jen „SC“) cílů A-C, přičemž každý má jiné podmínky, alokaci a nastavení. SC A a C jsou ještě dále členěny na dílčí SC. Ke všem dílčím SC byli ze strany vedení univerzity určeni odborní garanti.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info