Project information

Trenspotting a výzvy pro knihovny: inovační kurzy

Project Identification
25733/2022 OUKKO-OLK
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Inovační kurzy představují jednu z možností, jak přistoupit k profesnímu rozvoji a dalšímu profesnímu vzdělávání knihovníků. Inovační kurzy mají rozvojový charakter. To znamená, že se nezaměřují na budování základních profesních a pozicových kompetencí, ale předkládají vybrané průřezové oborové téma (např. Umělá inteligence a GPT 3, Digitální kompetence jako nástroj intelektuální svobody a aktivního občanství; Edukační potenciál digitalizovaného kulturního dědictví v knihovní praxi, ….) Cílem je včasná identifikace sociálních, ekonomických a technologických trendů, které vytváří příležitosti a / nebo rizika pro knihovnictví v ČR jako celek a / nebo konkrétní knihovny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info