Project information

Příroda versus kultura? Člověk a umění v antropocénu (KulturaPříroda)

Project Identification
MUNI/CORE/1513/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Aktuální události jako například klimatická krize či pandemie COVID-19 ukazují potřebu řešení problémů a sebereflexe lidstva na globální úrovni. Jakkoli jasně mohou hovořit vědecká fakta, jejich přijetí veřejností je výrazně ovlivněno kulturním kontextem, tradicí a kognitivními zkresleními. Nabízený předmět se zaměří na kritickou reflexi reprezentací vztahu kultury a přírody v umění, konkrétně na aktuální témata, jejichž uchopení se v rámci veřejného diskurzu pohybuje na hranicích biologického determinismu a kulturního konstruktivismu: problematika antropocénu a lidské identity, genderu a dalších diskurzivně utvářených kategorií, zodpovědnost lidstva za planetu na příkladu globálního oteplování a environmentální krize. Prostřednictvím analýz uměleckých děl se předmět bude věnovat vztahu vědeckého poznání a jeho kulturních reprezentací s ohledem na jejich proměnlivost v čase a vliv na celospolečenský diskurz.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info