Project information

Czech Antarctic Research Programme 2022 (CARP 2022)

Project Identification
VAN 2022
Project Period
4/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Provádění aktivit naplňujících článek 9 Smlouvy o Antarktidě (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 76/1962 Sb.) pro kalendářní rok 2022

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info