Project information

Zavedení konceptu BIO-regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu (2. kolo výzvy)

Project Identification
3211100026
Project Period
7/2022 - 4/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of the Environment of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies
Cooperating Organization
Friends of the Earth Czech Republic
EKOTOXA s.r.o.
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.
Hub, s.r.o.

Projekt přináší jasně uchopitelné a škálovatelné pilotní řešení pro zvýšení resilience krajiny a ekonomiky venkovských regionů v České republice na základě přenosu výsledků výzkumu týkajících se lokální ekonomické multiplikace a modelu kolaborativního partnerství mezi samosprávou, zemědělci, zástupci ochrany přírody. Projekt navazuje na výzkum kolaborativního partnerství v příhraničním regionu Hrušovany nad Jevišovkou a má za cíl tam vzniklá výzkumná zjištění integrovat na pilotním území, kde bude provázán celý funkční řetězec za účelem vzniku tzv. bioregionu. Záměrem projektu je tak se zohledněním lokálních specifik pilotně přenést koncept bioregionu do České republiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info