Project information
Archivace a sdílení vědeckých dat v systému Onedata

Project Identification
696/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
CESNET
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science

Cílem projektu je přenesení prototypového software a metodiky pro automatizované ukládání, sdílení a archivaci rozsáhlých datových sad generovaných zařízeními kryoelektronové mikroskopie do produkčního nasazení na prostředcích datových úložišť poskytovaných e-INFRA CZ s návazností na budoucí zpracování těchto dat výpočetními zdroji e-INFRA CZ. Samotná data jsou doprovázena definovanou množinou metadat, která jsou klíčová pro další výzkumné využití datové sady. Součástí projektu je tvorba systému agregující tato metadata, umožňující jednoduché vyhledávání, včetně jejich exportu do zavedených oborově specifických katalogů.
Přínosem projektu bude soubor nástrojů a dokumentace, které budou přímo použitelné v prostředí kryoelektronové mikroskopie, případně i v dalších oblastech na jiných datových modalitách. Přínosem pro e-INFRA bude rozšíření skupiny potencionálních uživatelů datových úložišť a zkušenost s provozem nového systému na uspořádání, sdílení a publikaci datových sad (Onedata).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info