Project information
Selenium in food chains and its impact on human health

Investor logo
Project Identification
GA511/95/1279
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
University of Veterinary Sciences Brno
Brno University of Technology
University Hospital Brno-Bohunice

Selen je esenciální prvek, nutný pro zdravý vývoj živých organismů. Jeho dostatečný příjem zajišťuje optimální průběh řady metabolických pochodů, v lidské populaci snižuje riziko srdečních chorob, zvyšuje imunitu a výrazně snižuje výskyt zhoubných nádorů . V zemědělské produkci omezuje hospodářské ztráty vyloučením některých onemocnění zvířat. Interaguje rovněž s řadou toxických prvků, čímž snižuje jejich nežádoucí účinek na organismus. V ČR dosud nebyla provedena komplexní studie, která by vypovídlala o hladinách Se v jeho primárním zdroji - půdě, v kulturních rostlinách, hospodářských zvířatech a o zdraví obyvatel určitého územního celku. Záměrem projektu je provést tuto studii v dané oblasti jižní Moravy. Současně bude v řízených podmínkách experimen tálních hal studován tok a distribuce Se ve vybraných systémech půda-rostlina, s cílem nalézt řešení selenového deficitu v konkrétní aplikaci jeho preparátů do půdy, tedy na samotný začátek potravinového řetězce.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info