Informace o projektu

Informace o projektu
Selen v potravních řetězcích a jeho dopad na lidské zdraví

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA511/95/1279
Období řešení
1/1995 - 1/1997
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Mendelova univerzita v Brně
Veterinární univerzita Brno
Vysoké učení technické v Brně
Fakultní nemocnice Brno

Selen je esenciální prvek, nutný pro zdravý vývoj živých organismů. Jeho dostatečný příjem zajišťuje optimální průběh řady metabolických pochodů, v lidské populaci snižuje riziko srdečních chorob, zvyšuje imunitu a výrazně snižuje výskyt zhoubných nádorů . V zemědělské produkci omezuje hospodářské ztráty vyloučením některých onemocnění zvířat. Interaguje rovněž s řadou toxických prvků, čímž snižuje jejich nežádoucí účinek na organismus. V ČR dosud nebyla provedena komplexní studie, která by vypovídlala o hladinách Se v jeho primárním zdroji - půdě, v kulturních rostlinách, hospodářských zvířatech a o zdraví obyvatel určitého územního celku. Záměrem projektu je provést tuto studii v dané oblasti jižní Moravy. Současně bude v řízených podmínkách experimen tálních hal studován tok a distribuce Se ve vybraných systémech půda-rostlina, s cílem nalézt řešení selenového deficitu v konkrétní aplikaci jeho preparátů do půdy, tedy na samotný začátek potravinového řetězce.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info