Project information

Science and Society 2022 (VAS)

Project Identification
MUNI/CORE/0704/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmět „Věda a společnost“ si klade za cíl zprostředkovat srozumitelnou formou otázky, kterými se zabývají disciplíny filosofie a historie vědy a jejich specializované subdisciplíny jako filosofie a dějiny fyziky, matematiky, informatiky a dalších vědních oborů. Tyto obory poskytují přírodovědně orientovaným studujícím prostor pro reflexi jejich vlastní výzkumné praxe a těm humanitně orientovaným zprostředkovávají vědu samotnou. Nový předmět vzniká na základě úspěšného předmětu „Jak pracuje věda“, v němž se studující dozvídají, jak se ideje moderní vědy vyvíjely, jak se vynořovaly z pozadí, které bylo často neurčité a koncepčně nejasné. Na pečlivě vybraných konkrétních ukázkách studenti získávají základní zkušenost s povahou a obsahem vědeckého tázání. Na základě této zkušenosti budou schopni kriticky reflektovat vlastní postoje k výzkumné práci. Zařazením předmětu do celouniverzitního základu vznikne prostor pro sdílení zkušenosti z různých oborů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info