Project information

Global problems of humankind

Project Identification
MUNI/CORE/0670/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt je zaměřen na nastínění výukové vize nově navrhovaného předmětu Globální problémy lidstva. Předmět může být potencionálně velmi zajímavý pro široké spektrum studentů a mohl by najít své pevné místo v celouniverzitním základu, jelikož problémy a události globálního charakteru se dotýkají každého z nás a je dobré vědět, jak k nim v každodenním životě přistupovat nebo jak o nich mluvit. Hlavním přínosem předmětu by mělo být zvýšení povědomí o problematice globálních problémů a rozvinutí postojových hodnot studentů, budování kritického myšlení a projevení vlastního názoru. Vzhledem k velkému množství informací, které dnešní doba nabízí, je důležité posilovat kritické myšlení studentů a vést je k práci s ověřenými zdroji a argumenty. Předmět bude nabízet i rozšíření znalostí a povědomí ohledně globálních problémů. Jeho cílem bude rovněž i přemýšlení o problémech z geografického hlediska, v lokálním, ale i globálním měřítku. Globální problémy jsou rovněž atraktivními, protože balancují na hraně mezi společenskovědním a přírodovědným spektrem, a i proto by mohly být zajímavé pro studenty z různých fakult a odlišného zaměření. V předmětu se budeme snažit akcentovat i pedagogicko-výchovnou část, kdy budou studentům představeny vhodné nástroje, které se hodí pro práci s globálními tématy v každé situaci formálního i neformálního vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info