Project information

Project information
Practical psychology and communication (Prak. Psych)

Project Identification
MUNI/CORE/0772/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem navrhovaného předmětu je teoretický i praktický rozvoj mezilidských kompetencí, sebepoznání a kultivace umění vzájemného dorozumění se. To vše díky důrazu na schopnost formulovat svou myšlenku, rozpoznání vlastních stereotypů a představ o světě, schopnosti uvědomění si a následné komunikace emocí a potřeb svých i druhých.
Právě uvědomění si a následné pochopení vlastních emocí, myšlenek i motivací a otevřenost se zvědavostí k záměrům a myšlenkám druhých, pomáhá vytvářet prostředí oboustranného respektu, v jehož rámci se mohou aktéři svobodně rozhodovat a hledat možnosti dohody a konsenzu založené na vzájemném porozumění.
Tyto dovednosti jsou užitečné nejen v osobním životě, ale čím dál více potřebné i v rámci týmových spoluprácích a interdisciplinárních týmech, v nichž se často potkávají lidé z různých prostředí, s jinými zkušenostmi a mnohdy i odlišnými způsoby vyjadřování a náhledech na svět. Zkušenosti nabrané v předmětu tak mohou sloužit jako základní stavební kameny pro mosty spojující odlišné světy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info