Informace o projektu

Praktická psychologie a komunikace (Prak. Psych)

Kód projektu
MUNI/CORE/0772/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Pedagogická fakulta

Cílem navrhovaného předmětu je teoretický i praktický rozvoj mezilidských kompetencí, sebepoznání a kultivace umění vzájemného dorozumění se. To vše díky důrazu na schopnost formulovat svou myšlenku, rozpoznání vlastních stereotypů a představ o světě, schopnosti uvědomění si a následné komunikace emocí a potřeb svých i druhých.
Právě uvědomění si a následné pochopení vlastních emocí, myšlenek i motivací a otevřenost se zvědavostí k záměrům a myšlenkám druhých, pomáhá vytvářet prostředí oboustranného respektu, v jehož rámci se mohou aktéři svobodně rozhodovat a hledat možnosti dohody a konsenzu založené na vzájemném porozumění.
Tyto dovednosti jsou užitečné nejen v osobním životě, ale čím dál více potřebné i v rámci týmových spoluprácích a interdisciplinárních týmech, v nichž se často potkávají lidé z různých prostředí, s jinými zkušenostmi a mnohdy i odlišnými způsoby vyjadřování a náhledech na svět. Zkušenosti nabrané v předmětu tak mohou sloužit jako základní stavební kameny pro mosty spojující odlišné světy.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info