Project information

Project information
Anatomically aCCuratE 3D modEls (ACCEDE)

Investor logo
Project Identification
2022-1-CZ01-KA220-HED-000089231
Project Period
11/2022 - 10/2024
Investor / Pogramme / Project type
European Union
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Comenius University in Bratislava
Ludwig-Maximilians-Universität München

Cílem projektu je vznik celosvětově dostupné databáze (portálu), na kterém budou zveřejněny anatomicky přesné modely určené pro 3D tisk do výuky morfologických předmětů. Tyto modely budou vytvořeny na základě skutečných anatomických dat a před zveřejnění ověřeny garantem, který bude ručit za správnost.
Pojmem 3D model v případě tohoto projektu rozumíme digitální zdrojová data, z nichž je možné na běžně dostupných 3D tiskárnách (filamentové a resinové) vytisknout hmatatelný model (3D produkt) anatomické části člověka, kupříkladu orgán či kost.
Cílem je tedy poskytnout široké veřejnosti, zejména z lékařských a pedagogických oborů, databázi, ze které budou moci tisknout na 3D tiskárnách modely určené do výuky a k výkladu anatomie. Svým obsahem je možné pokrýt jak odborný a vysokoškolský sektor (modely vad, traumat, komplexních zlomenin), tak i nižší výukové stupně (anatomické modely orgánů a kostí).
Projekt počítá s implementací komplexního a kompletního řetězce aktivit, které povedou k vytvoření 3D modelu: výběr modelů, získání anatomických dat, zpracování anatomických, testování, ověření, zveřejnění.
Jako nedílnou součást projektu vznikne webový portál umožňující veřejnosti procházet, prohlížet a stahovat 3D modely. Modely bude možné vyhledávat díky přehledné, anatomicky orientované kategorizaci.
Obsah portálu bude plněn za pomocí interních editačních nástrojů.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info