Informace o projektu

Informace o projektu
Anatomically aCCuratE 3D modEls (ACCEDE)

Logo poskytovatele
Kód projektu
2022-1-CZ01-KA220-HED-000089231
Období řešení
11/2022 - 10/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Evropská unie
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Univerzita Komenského v Bratislavě
Ludwig-Maximilians-Universität München

Cílem projektu je vznik celosvětově dostupné databáze (portálu), na kterém budou zveřejněny anatomicky přesné modely určené pro 3D tisk do výuky morfologických předmětů. Tyto modely budou vytvořeny na základě skutečných anatomických dat a před zveřejnění ověřeny garantem, který bude ručit za správnost.
Pojmem 3D model v případě tohoto projektu rozumíme digitální zdrojová data, z nichž je možné na běžně dostupných 3D tiskárnách (filamentové a resinové) vytisknout hmatatelný model (3D produkt) anatomické části člověka, kupříkladu orgán či kost.
Cílem je tedy poskytnout široké veřejnosti, zejména z lékařských a pedagogických oborů, databázi, ze které budou moci tisknout na 3D tiskárnách modely určené do výuky a k výkladu anatomie. Svým obsahem je možné pokrýt jak odborný a vysokoškolský sektor (modely vad, traumat, komplexních zlomenin), tak i nižší výukové stupně (anatomické modely orgánů a kostí).
Projekt počítá s implementací komplexního a kompletního řetězce aktivit, které povedou k vytvoření 3D modelu: výběr modelů, získání anatomických dat, zpracování anatomických, testování, ověření, zveřejnění.
Jako nedílnou součást projektu vznikne webový portál umožňující veřejnosti procházet, prohlížet a stahovat 3D modely. Modely bude možné vyhledávat díky přehledné, anatomicky orientované kategorizaci.
Obsah portálu bude plněn za pomocí interních editačních nástrojů.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info