Project information
Preparing people, science and society for 2060: the gerontological literacy (GGfor2060)

Project Identification
MUNI/CORE/0747/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Vše, co se týká člověka a/nebo společnosti je nebo bude ovlivněno stárnutím jako procesem společenské, biologické a demografické změny. Kurz celouniverzitního základu "Příprava člověka, vědy a společnosti na rok 2060: základy gerontologické gramotnosti" si proto klade dva cíle: 1) podpora studujících jako budoucích profesionálů v různých oborech, jejichž pracovní, příp. vědecká činnost je informována výzvami a příležitostmi dlouhověkosti; 2) aplikovaný cíl - podpora zdravotně-sociální gerontologické gramotnosti, tedy podpora studujících v jejich vlastní přípravě na celoživotní proces stárnutí. Program přednášek vychází z interdisciplinárního pojetí sociální gerontologie, a zaměřuje se na vztah mezi stárnoucím jedincem a společností. Sleduje biologické, demografické, ekonomické, politické, sociologické, psychologické, etické, právní, environmentální a (mnohé) další aspekty tohoto vztahu.
Kurz nevyžaduje žádné předchozí znalosti tématu. Kurz poskytuje interdisciplinární podporu učení, zahrnuje jeho interaktivní formy, a je ukončen krátkou písemnou reflexí.
Předmět plní cíle PPSŘ "1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. století“, zejm. 1.C; 1.D; a 1.E. Tyto cíle jsou podpořeny zvyšováním povědomí studujících jako budoucích profesionálů ve svých profesních oborech a specializacích o vlivu biologických a demografických změn na předmět jejich profesní a/nebo vědecké činnosti. V rámci výuky budou využity interaktivní a inovativní didaktické přístupy s prvky zážitkové pedagogiky (gerontooblek).
V rámci dalších prioritních cílů SZVŠ kurz naplňuje především cíle II.1; II.5 (zejm. podporou pracovní dlouhověkosti a zdravotní gramotnosti); II.11 (podpora spolupráce s relevantními organizacemi; podpora společenského, mezigeneračního dialogu); a cíl II.12 (možnosti propojení s posluchači U3V ke společným vzdělávacím projektům).

Díky své interdisciplinaritě, adresováním globální společenské výzvy, důrazem na celoživotní učení, přenosem vědění z výzkumné činnosti a praxe do výuky, a posílením a podporou relevance výkonu profese předmět plní cíle Strategického záměru MU, zejm. cíl 1. (především 1.2.; 1.3; 1.4); cíl 2. (2.1), a cíl 3 (3.1; 3.2).

Předmět je součástí plnění závazků členství v rámci Age-friendly University Global Network (AFU) (https://starnuti.fss.muni.cz/muni-pro-kazdy-vek) (zejm. princip 7 a 6, ale i 2 a 4).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info