Project information
Physics in alive nature

Project Identification
MUNI/CORE/0717/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předmět bude vycházet z existujícího předmětu F2130 Fyzika v živé přírodě, který je nyní volitelný či povinně volitelný (studenti učitelství) a určený zejména pro studenty nefyzikálních oborů na PřF MU. V rámci projektu bude předmět modifikován tak, aby byl vhodný také pro studenty humanitních fakult.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info