Project information

Biosocial anthropology: the nature of the human species and its variability

Project Identification
MUNI/CORE/0711/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Biosociální interakce představují jádro biologické antropologie, od evoluční antropologie a paleoantropologie, přes archeologickou antropologii, až po studium růstu a vývoje dětí a ergonomii. Na rozdíl od jiných vědních oborů se biologická antropologie nevyučuje na základní ani střední škole. Povědomí širší veřejnosti, vč. studentů středních škol, o biosociální povaze člověka je zastaralé a plné nejasných nebo zcela mylných představ o jakýchsi „rasách“, „tradičních“ rolích pohlaví či „rozdílech mezi člověkem a zvířaty“. Současně jsou mnohé otázky lidských biosociálních interakcí kontroverzní a spojené s řadou nedorozumění i v odborných kruzích samotných (sociální darwinismus, sociobiologie, „sobecký gen“). Biologická antropologie má za sebou v těchto tématech dlouhý vývoj a je zralou vědou, která čerpá jak z metodologických inovací, tak rozsáhlých empirických zkušeností. Smyslem navrhovaného předmětu je studentům vysoké školy jednoduše a stručně vysvětlit podstatu důležitých biosociáních interakcí člověka na úrovni dnešních poznatků biologické antropologie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info