Project information

Project information
Law and Financial Literacy (PrFiG)

Project Identification
MUNI/CORE/0746/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Projekt je dílčí aktivitou směřující k všeobecnému zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti ve společnosti v souladu s naplňování strategických cílů Masarykovy univerzity vedoucích k vyšší připravenosti studentů pro řešení otázek osobního a kolektivního finančního a právního bezpečí, jakož i zajištění pro budoucnost. Realizací projektu bude vytvořen předmět celouniverzitního základu, jehož cílem je dát studentům možnost osvojit si základní znalosti a kompetence v oblasti práva a financí zejména se zaměřením na spořící, investiční, zajištovací penzijní a jiné finanční produkty, ochranu spotřebitele, hospodaření s penězi, plnění daňových a jiných finančněprávní povinností a uplatňování práv, jakož i plánování své finanční budoucnosti a právní a finanční řešení nenadálých životních situací. Současně absolvent předmětu měl by být schopen šířit zmíněnou gramotnost zejména v rámci své komunity (rodina, kolegové, přátelé apod.), případně i ve formaci street literacy, pokud je to součástí jeho zájmů, a to přinejmenším jako prevence proti možným právním a ekonomickým nástrahám.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info