Informace o projektu

Informace o projektu
Právní a finanční gramotnost (PrFiG)

Kód projektu
MUNI/CORE/0746/2022
Období řešení
7/2022 - 6/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Projekt je dílčí aktivitou směřující k všeobecnému zvyšování právního vědomí a finanční gramotnosti ve společnosti v souladu s naplňování strategických cílů Masarykovy univerzity vedoucích k vyšší připravenosti studentů pro řešení otázek osobního a kolektivního finančního a právního bezpečí, jakož i zajištění pro budoucnost. Realizací projektu bude vytvořen předmět celouniverzitního základu, jehož cílem je dát studentům možnost osvojit si základní znalosti a kompetence v oblasti práva a financí zejména se zaměřením na spořící, investiční, zajištovací penzijní a jiné finanční produkty, ochranu spotřebitele, hospodaření s penězi, plnění daňových a jiných finančněprávní povinností a uplatňování práv, jakož i plánování své finanční budoucnosti a právní a finanční řešení nenadálých životních situací. Současně absolvent předmětu měl by být schopen šířit zmíněnou gramotnost zejména v rámci své komunity (rodina, kolegové, přátelé apod.), případně i ve formaci street literacy, pokud je to součástí jeho zájmů, a to přinejmenším jako prevence proti možným právním a ekonomickým nástrahám.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info