Project information
New Psychology in 21st Centrury

Project Identification
MUNI/CORE/0663/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Oproti psychologii vyučované a šířené v minulém století se podoba disciplíny zásadně změnila. O základních poznatcích se publikují studie s přívlastky "reconsidered", "reviisited" a podobnými, vycházejí články zaměřené na to, jak jinak a lépe psychologii učit (např. v časopise Teaching of Psychology), vyvracejí se "mýty" (nepravdy) často řadu desetiletí přebírané z knihy do knihy a výsledky řady dřívějších zásadních studií jsou - ne vždy úspěšně - replikovány. V psychologii se rozšířilo kritické myšlení vztažené k vlastní disciplíně, které vede k mnohem zodpovědnějšímu prezentování poznatků. Aplikovaná psychologie podléhá zásadám (stanoveným např. v Americké psychologické asociaci od roku 2005) známým jako "evidence-based psychology".
S respektem k této proměně budou v předmětu studenti seznámeni velmi konkrétně (a snad i velmi záživně) s novým vědeckým pohledem psychologů na známé tradované jevy, jakým jsou například: psychologické typy, zobecnitelnost rozdílů mezi ženami a muži, domnělá univerzalita odezíraných emocí v obličeji, míra poslušnosti vůči příkazům autority, dispoziční rysy versus chování v přidělené roli, spolehlivost psychologických osobnostních testů nebo rozptýlená zodpovědnost lidí v davu.
V části předmětu zaměřené na psychologickou praxi se studenti seznámí s novými směry psychoterapie nebo s možnostmi psychologických aplikací v oblasti e-health.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info