Project information
The Genome of Melody: applying bioinformatics to study the evolution of plainchant and sacred song (GENoMEL)

Project Identification
61913
Project Period
1/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ostatní - foreign
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Masaryk Institute and Archives of the ASCR, v. v. i.

Předkládaný projekt je zaměřen na hloubkové studium středoevropského vokálního repertoáru, pokrývajícího svým vývojem několik století. Jedná se jak o repertoár gregoriánského chorálu, jehož živý vývoj sahá od raného středověku po raný novověk, tak o repertoár písňový, který je ve středoevropském prostoru unikátní kontinuitou svého zachování, v němž se mimo jiné odráží i proměňující se tradice nápěvných inspirací gregoriánským chorálem.
Projekt usiluje o aplikaci analytických metod převzatých z oblasti bioinformatiky na středoevropskou chorální a písňovou tradici. Tato aplikace metod je zcela nová – avšak navazuje na aktuální výzkumné tendence. V období dvou totalit, které sužovaly středoevropský prostor ve 20. století, se výzkum repertoáru tohoto období neměl možnost plně rozvinout, byť patrné snahy se zde objevují celou dobu trvání nesvobody.
Projekt je koncipován jako první fáze širšího výzkumného záměru. V této první fázi usilujeme o adaptaci bioinformatických metod na hudební materiál, pro možnost jeho hloubkového porovnávání. Studium vývoje hudební melodiky na ploše několika století nabízí vhled do proměny hudebního myšlení, a s ním i nový pohled na procesy kulturní evoluce.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info