Project information

Vztah morfologie měkkých a tvrdých tkání lidského těla a externích faktorů prostředí

Project Identification
MUNI/A/1434/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vztah mezi variabilitou tvrdých tkání těla (kostra, zuby) a měkkého pokryvu těla (nemineralizovaná pojiva, svaly, tuk, kůže atd.) a závislost tohoto vztahu na vnitřních i vnějších faktorech má význam pro řadu praktických aplikací (forenzní vědy, ergonomie atd.). Projekt naváže na předchozí studie pracoviště v oblasti neinvazivního vyšetření lidského těla pomocí radiodiagnostických postupů (CT, iCAT, MRI, RTG) s využitím prostorové analýzy povrchových a objemových digitálních dat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info