Project information
Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2023

Project Identification
MUNI/A/1421/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a biosloučenin budeme vycházet ze spektrometrických, separačních a elektrochemických technik. Využitím vhodné kombinace těchto metod se snažíme dosáhnout vysoké selektivity při zachování nízkých mezí detekce a krátké doby analýzy. Důležitou úlohu hraje zpracování dat včetně chemometrických postupů a modelování.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info