Project information
Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 11

Projekt má za cíl podpořit jak magisterské, tak především PhD studenty oboru Fyzika plazmatu. Podpoření studenti budou zapojeni do realizace dílčích vědecko-výzkumných úkolů, které Ústav fyzikální elektroniky, potažmo jeho výzkumné centrum CEPLANT dlouhodobě řeší. Výsledky budou publikovány v prestižních časopisech (s důrazem na publikování zejm. v časopisech Q1), dále očekáváme účast na konferencích a workshopech, kde budou výsledky prací taktéž prezentovány.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info