Project information

Screening Diagnostic Biomarkers for Sarcopenia in Older Adults (Sen-Sar)

Project Identification
MUNI/A/1484/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Sports Studies

Sarkopenie je závažným onemocněním kosterního svalstva s progresí u seniorské populace. Vzhledem k závažnosti samotného onemocnění a následkům, které způsobuje (osobní, ekonomické, sociální) byla vytvořena evropská komise pro sarkopenii seniorů (EWGSOP), která vydává doporučení v oblasti vyhledávání případů, diagnostických nástrojů a hraničních bodů pro klinické a výzkumné účely.
Na základě těchto aktuálních vědeckých poznatků bychom chtěli vytvořit kohortu seniorů pro dlouhodobé sledování rozvoje/ústupu sarkopenie v čase dle metodiky EWGSOP (Cruz-Jentoft et all, 2019).

Cíl
Vytvoření kohorty seniorské populace pro sledování biomarkerů sarkopenie v čase a hledání možných souvislostí, které nebyly dosud ověřeny.
Studie bude rozdělena na dvě části, přeměření seniorů z databáze SenFSpS (Sen1), nábor a měření nových seniorů (Sen2), vytvoření kohorty pro longitudinální studii pro opakované měření (každé dva roky).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info