Informace o projektu

Screening diagnostických biomarkerů sarkopenie u seniorů (Sen-Sar)

Kód projektu
MUNI/A/1484/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sportovních studií

Sarkopenie je závažným onemocněním kosterního svalstva s progresí u seniorské populace. Vzhledem k závažnosti samotného onemocnění a následkům, které způsobuje (osobní, ekonomické, sociální) byla vytvořena evropská komise pro sarkopenii seniorů (EWGSOP), která vydává doporučení v oblasti vyhledávání případů, diagnostických nástrojů a hraničních bodů pro klinické a výzkumné účely.
Na základě těchto aktuálních vědeckých poznatků bychom chtěli vytvořit kohortu seniorů pro dlouhodobé sledování rozvoje/ústupu sarkopenie v čase dle metodiky EWGSOP (Cruz-Jentoft et all, 2019).

Cíl
Vytvoření kohorty seniorské populace pro sledování biomarkerů sarkopenie v čase a hledání možných souvislostí, které nebyly dosud ověřeny.
Studie bude rozdělena na dvě části, přeměření seniorů z databáze SenFSpS (Sen1), nábor a měření nových seniorů (Sen2), vytvoření kohorty pro longitudinální studii pro opakované měření (každé dva roky).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info