Project information
Aktuální otázky psychologie zdraví – adolescenti a digitální média a sexualita napříč životem 2

Project Identification
MUNI/A/1460/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt navazuje na dřívější projekt specifického výzkumu „Aktuální otázky psychologie zdraví – adolescenti a digitální média a sexualita napříč životem“. Dominantně zaměřuje na dvě témata: adolescenty a vliv digitálních médií na jejich well-being a zdraví u starší populace, zejména s ohledem na sexuální zdraví. V rámci projektu budou využita již existující data zejména kvantitativního charakteru – velké reprezentativní dotazníkové soubory v rámci Health Behaviour in School-aged Children (www.hbsc.org) z Česka a Slovenska či celoevropské studie SHARE - Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (www.share-project.org)

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info