Project information

Project information
Současné problémy výzkumu médií a jejich publik III

Project Identification
MUNI/A/1257/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Social Studies

Projekt je zaměřený na současné vybrané problémy mediálního výzkumu. Zahrnuje čtyři dílčí výzkumné studie, které systematicky rozvíjí klíčová výzkumná témata na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Výzkum úzce souvisí s proměnami mediálního prostředí vlivem nových digitálních médií a řeší související dopady těchto změn na uživatele a konzumenty těchto médií. Prvním tématem projektu je politická komunikace a mediální publika ve fragmentovaném mediálním prostředí, druhým jsou aktuální problémy fungování redakcí. Projekt je založen zejména na systematické analytické práci s dostupnými daty (kvantitativní i kvalitativní datasety) a s již uskutečněnými studiemi (systematická rešerše). Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty v jejich výzkumných aktivitách, proto jsou i témata úzce svázaná s dizertačními pracemi členů týmů. Výstupem projektu budou rukopisy pro zahraniční recenzovaná periodika, prezentace na konferencích a závěrečný workshop, na němž budou členové týmu prezentovat základní zjištění výzkumů.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info