Informace o projektu

Informace o projektu
Současné problémy výzkumu médií a jejich publik III

Kód projektu
MUNI/A/1257/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Fakulta sociálních studií

Projekt je zaměřený na současné vybrané problémy mediálního výzkumu. Zahrnuje čtyři dílčí výzkumné studie, které systematicky rozvíjí klíčová výzkumná témata na Katedře mediálních studií a žurnalistiky. Výzkum úzce souvisí s proměnami mediálního prostředí vlivem nových digitálních médií a řeší související dopady těchto změn na uživatele a konzumenty těchto médií. Prvním tématem projektu je politická komunikace a mediální publika ve fragmentovaném mediálním prostředí, druhým jsou aktuální problémy fungování redakcí. Projekt je založen zejména na systematické analytické práci s dostupnými daty (kvantitativní i kvalitativní datasety) a s již uskutečněnými studiemi (systematická rešerše). Hlavním cílem projektu je podpořit magisterské a doktorské studenty v jejich výzkumných aktivitách, proto jsou i témata úzce svázaná s dizertačními pracemi členů týmů. Výstupem projektu budou rukopisy pro zahraniční recenzovaná periodika, prezentace na konferencích a závěrečný workshop, na němž budou členové týmu prezentovat základní zjištění výzkumů.

Publikace

Počet publikací: 5


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info