Project information

Zapojení studentů Fakulty informatiky do mezinárodní vědecké komunity 23 (SKOMU23)

Project Identification
MUNI/A/1433/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Každoročně mnozí z nejlepších doktorských a také i magisterských studentů Fakulty informatiky dosahují přijetí svých původních vědeckých příspěvků na některé z prestižních výběrových mezinárodních konferencí. Tyto vítané úspěchy jsou na jednu stranu dokladem kvalitní vědecké výchovy na naší fakultě, ale také na druhou stranu jsou složité na finanční zajištění vyžadované účasti autorů na zmíněných konferencích. Každoročně předkládaný projekt je zaměřen právě na podporu aktivní účasti doktorských a magisterských studentů FI na takových vysoce špičkových informatických konferencích a také na podporu jejich vědecké přípravy k tomuto cíli. Podporovaná vědecká příprava studentů zahrnuje jejich aktivní účast na kvalitních tematicky zaměřených mezinárodních odborných školách, podporu odůvodněné dlouhodobé mezinárodní mobility doktorských studentů FI a také krátkodobé zvané přednáškově-výzkumné pobyty vybraných zahraničních odborníků na Fakultě informatiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info