Project information
Vývoj asymetrické Mannichovy reakce 2-sukcinimidyl, 2-glutarimidyl karboxylátů a příbuzných sloučenin

Project Identification
MUNI/A/1096/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Projekt je zaměřen na vývoj enantioselektivní Mannichovy reakce derivátů pyrrolidindionů a piperidindionů s trihalogenacetaldiminy nebo jejich přímými prekurzory. Řešení projektu bude sestávat z nalezení nejvhodnější struktury chirálního neracemického katalyzátoru a následné optimalizace reakčních podmínek modelové reakce. Následně bude ověřena substrátová specificita vytvořené metodiky. Závěrem se pokusíme připravené opticky obohacené adukty dále chemicky transformovat za zachování jejich enantiomerního přebytku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  7 – Affordable and clean energy Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info