Project information

Vývoj asymetrické Mannichovy reakce 2-sukcinimidyl, 2-glutarimidyl karboxylátů a příbuzných sloučenin

Project Identification
MUNI/A/1096/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Projekt je zaměřen na vývoj enantioselektivní Mannichovy reakce derivátů pyrrolidindionů a piperidindionů s trihalogenacetaldiminy nebo jejich přímými prekurzory. Řešení projektu bude sestávat z nalezení nejvhodnější struktury chirálního neracemického katalyzátoru a následné optimalizace reakčních podmínek modelové reakce. Následně bude ověřena substrátová specificita vytvořené metodiky. Závěrem se pokusíme připravené opticky obohacené adukty dále chemicky transformovat za zachování jejich enantiomerního přebytku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info