Informace o projektu

Informace o projektu
Vývoj asymetrické Mannichovy reakce 2-sukcinimidyl, 2-glutarimidyl karboxylátů a příbuzných sloučenin

Kód projektu
MUNI/A/1096/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Projekt je zaměřen na vývoj enantioselektivní Mannichovy reakce derivátů pyrrolidindionů a piperidindionů s trihalogenacetaldiminy nebo jejich přímými prekurzory. Řešení projektu bude sestávat z nalezení nejvhodnější struktury chirálního neracemického katalyzátoru a následné optimalizace reakčních podmínek modelové reakce. Následně bude ověřena substrátová specificita vytvořené metodiky. Závěrem se pokusíme připravené opticky obohacené adukty dále chemicky transformovat za zachování jejich enantiomerního přebytku.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  7 – Dostupné a čisté energie Cíl udržitelného rozvoje č.  9 – Průmysl, inovace a infrastruktura

Publikace

Počet publikací: 3


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info