Project information

Optimisation of formulation and preparation of individualised 3D printed drug form for pediatric patients (3DPED)

Project Identification
MUNI/A/1157/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

3D tisk je inovativní metoda pro přípravu různých lékových forem. Od roku 2015, kdy bylo FDA schváleno první léčivo připravené pomocí 3D tisku, zažívá rychlý rozvoj. Jeho největší výhodou je možná individualizace lékové formy pro konkrétního pacienta, především inkorporací různých léčiv v nastavitelných dávkách do vybraných lékových forem. Metoda zároveň poskytuje opakovatelné výsledky a je vhodná pro malosériovou výrobu, kdy může umožnit uspokojení potřeb specifických pacientů či terapie.
Cílem tohoto projektu je vývoj lékové formy specificky pro dětské pacienty připravené pomocí 3D tiskové metody extruze polotuhých materiálů. Nejprve bude provedena optimalizace složení tiskového materiálu pro dosažení vhodných vlastností. Pozornost bude věnována především mechanickým vlastnostem kritickým pro manipulaci s lékovou formou a adherenci pediatrických pacientů k terapii. Dalším kritériem optimalizace formulace bude snadnost přípravy včetně inkorporace účinných látek a stabilita lékové formy. Dále budou hodnoceny organoleptické vlastnosti se zřetelem na možnost ovlivnění chuti a vzhledu inkorporací ochucovadel a barviv. Z hlediska optimalizace samotného tisku bude hodnocena především robustnost procesu a schopnost inkorporovat přesně zvolenou dávku léčiva.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info