Project information

Development of Syllabic Sonorants in Czech (SLASO)

Investor logo
Project Identification
GA23-04719S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt přispívá k empirickému a teoretickému porozumění fonologického systému staré
češtiny. Jeho cílem je poskytnout ucelený pohled na vývoj slabičných sonor. Za tímto účelem
bude vytvořen obsáhlý soubor historických dat. Data budou zpracována pomocí
kvantitativnělingvistických metod a analyzována v rámci moderního fonologického modelu Strict
CV.
Projekt je důležitý z hlediska české (diachronní) lingvistiky, protože vývoj slabičných sonor
není v dosavadní literatuře detailněji zmapován. Téma projektu je relevantní i z obecnělingvistického pohledu, neboť umožňuje testovat predikce teorií slabičné struktury.
Výstupy projektu jsou: 1. vědecké publikace, 2. prezentace na konferencích.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info