Project information

The Philosophical Legitimation of Science in the Early Enlightenment: Fontenelle and His Colleagues (FOVOF)

Investor logo
Project Identification
GA23-05587S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt zkoumá prostředky filosofické legitimizace vědy ve Francii na počátku osvícenství. Na začátku 18. století nebyl ještě vědecký výzkum považován za součást kultury, a proto vědci a filosofové usilovali o obhajobu vědeckého výzkumua a propagaci vědy jako nejhodnotnější formy vědění. K tomu sloužilo několik odlišných strategií. Náš výzkum se zaměřuje na legitimizující funkci vybraných filosofických kategorií. Soustředíme se, za prvé, na filosofickou interpretaci dějin, podle níž je pokrok vědeckého poznání klíčovým faktorem historického vývoje. Za druhé, vysvětlujeme jako rekonceptualizace kognitivních váší a epistemických ctností přispěla k vytvoření nového nositele kognitivních standardů: vědce. Zdroji našeho zkoumání budou především texty Bernarda de Fontenelle a jeho současníků, které byly publikovány jako součást pravidelných zpráv o činnosti Královské akademie věd v Paříži v letech 1699-1740.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info