Project information

Project information
Representations and Role of Tibetan Buddhism in Narratives about Tibet from 1950s to Present (REPROTIBUDD)

Investor logo
Project Identification
GA23-06406S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt zkoumá narativy o Tibetu, jež se formovaly především v souvislosti s tibetským povstáním a odchodem dalajlamy a jeho vlády do exilu v roce 1959. V rámci projektu se zaměříme na objasnění historického a ideologického pozadí těchto narativů na základě dosud nepublikovaných dobových pramenů – zápisků a deníků českých návštěvníků Tibetu v 50. letech – a dále na analýzu těchto narativů v současné kulturní produkci, zejména v souvislosti s rozvojem turistického ruchu v tibetských oblastech ČLR a indické diaspoře. Čínská ideologická interpretace tibetské historie, jakož i od ní se odvíjející obraz tibetské společnosti, kultury a náboženství v ČLR, byly klíčovými faktory v procesu formování strategií sebeprezentace a narativů kontrapropagandy, které využívá v různých pro turisty zajímavých institucích tibetská exilová vláda v boji proti propagandě čínské. Cílem projektu je tyto narativy identifikovat v různých typech kulturní produkce a popsat roli, již v nich hraje tibetský buddhismus.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info