Project information
Therapeutic miRNA targeting in epilepsy impact on excitability and beyond

Investor logo
Project Identification
GA23-05274S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Physiology of the ASCR, v. v. i.
St. Anne's University Hospital Brno

Epilepsie temporálního laloku (TLE) je neurologická porucha charakterizovaná opakovanými záchvaty s dramatickým dopadem na pacienty, jejich rodiny a zdravotní systémy. Navzdory rozsáhlému výzkumu zůstává podrobná patofyziologie tohoto onemocnění neobjasněna. Ve výzkumu TLE miRNA recentně prokázaly své významné postavení jako potenciální biomarkery a cíle pro léčbu. Tyto krátké nekódující RNA regulují většinu genů v lidském mozku a vykazují pozměněnou regulaci u epilepsie. Na základě našeho výzkumu miRNA u TLE a dostupné literatury jsme vybrali čtyři kandidátní miRNA s předpokladaným terapeutickým účinkem: miR-142-3p, -142-5p, -19b-3p a -203a-3p. Naším cílem je prozkoumat funkci těchto miRNA prostřednictvím stanovení jejich cílů v neuronální kultuře, s následnou křížovou validací v modelu TLE navozené u nezralých hlodavců a v lidských resekovaných epileptických hipokampech. Inhibicí těchto miRNA ve zvířecím modelu a lidské tkáni ex vivo prostudujeme jejich terapeutický potenciál u TLE, a budeme se zabývat dlouhodobým dopadem této terapie zahájené během vývoje mozku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  17 – Partnerships for the goals

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info