Informace o projektu
Terapeutická modulace exprese miRNA u epilepsie: dopad na excitabilitu a jiné procesy v mozku

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-05274S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Další fakulta/pracoviště MU
Lékařská fakulta
Spolupracující organizace
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Fakultní nemocnice U sv. Anny Brno

Epilepsie temporálního laloku (TLE) je neurologická porucha charakterizovaná opakovanými záchvaty s dramatickým dopadem na pacienty, jejich rodiny a zdravotní systémy. Navzdory rozsáhlému výzkumu zůstává podrobná patofyziologie tohoto onemocnění neobjasněna. Ve výzkumu TLE miRNA recentně prokázaly své významné postavení jako potenciální biomarkery a cíle pro léčbu. Tyto krátké nekódující RNA regulují většinu genů v lidském mozku a vykazují pozměněnou regulaci u epilepsie. Na základě našeho výzkumu miRNA u TLE a dostupné literatury jsme vybrali čtyři kandidátní miRNA s předpokladaným terapeutickým účinkem: miR-142-3p, -142-5p, -19b-3p a -203a-3p. Naším cílem je prozkoumat funkci těchto miRNA prostřednictvím stanovení jejich cílů v neuronální kultuře, s následnou křížovou validací v modelu TLE navozené u nezralých hlodavců a v lidských resekovaných epileptických hipokampech. Inhibicí těchto miRNA ve zvířecím modelu a lidské tkáni ex vivo prostudujeme jejich terapeutický potenciál u TLE, a budeme se zabývat dlouhodobým dopadem této terapie zahájené během vývoje mozku.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání Cíl udržitelného rozvoje č.  5 – Rovnost mužů a žen Cíl udržitelného rozvoje č.  10 – Méně nerovností Cíl udržitelného rozvoje č.  17 – Partnerství ke splnění cílů

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info