Project information

Project information
Evolutionary new centromeres in plants

Investor logo
Project Identification
GA23-06840S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Centroméry jsou nezbytné pro správnou segregaci monocentrických chromosomů. Vznik nových centromér na stejném chromosomu je označován jako repozice centromér (RC), respektive jako nové evoluční centroméry (NEC). Domníváme se, že vznik a zrání nových centromér může modifikovat epigenetickou krajinu, transkripci, rekombinaci na daném chromosomu, a může vést k reprodukční izolaci a speciaci. Tribus Arabideae z čeledi brukvovitých je skupinou s nejvyšším počtem dokumentovaných NEC u rostlin. Pokročilé sekvenování dlouhých čtení, společně s novými algoritmy sestavování genomových sekvencí umožňují telomere-to-telomere sekvenování, včetně čtení komplexních (peri)centromerických oblastí. Navrhujeme analyzovat NEC u Arabideae druhů s použitím sekvenování dlouhých čtení, doplněné o cytogenomické a epigenetické analýzy, s cílem zkoumat strukturu ENC a dopady RC na rekombinaci, transkripci, a reporodukční izolaci. Výsledky projektu poskytnou nové poznatky o životním cyklu komplexních centromér rostlin.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  2 – Zero hunger Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info