Informace o projektu

Informace o projektu
Nové evoluční centroméry rostlin

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA23-06840S
Období řešení
1/2023 - 12/2025
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut

Centroméry jsou nezbytné pro správnou segregaci monocentrických chromosomů. Vznik nových centromér na stejném chromosomu je označován jako repozice centromér (RC), respektive jako nové evoluční centroméry (NEC). Domníváme se, že vznik a zrání nových centromér může modifikovat epigenetickou krajinu, transkripci, rekombinaci na daném chromosomu, a může vést k reprodukční izolaci a speciaci. Tribus Arabideae z čeledi brukvovitých je skupinou s nejvyšším počtem dokumentovaných NEC u rostlin. Pokročilé sekvenování dlouhých čtení, společně s novými algoritmy sestavování genomových sekvencí umožňují telomere-to-telomere sekvenování, včetně čtení komplexních (peri)centromerických oblastí. Navrhujeme analyzovat NEC u Arabideae druhů s použitím sekvenování dlouhých čtení, doplněné o cytogenomické a epigenetické analýzy, s cílem zkoumat strukturu ENC a dopady RC na rekombinaci, transkripci, a reporodukční izolaci. Výsledky projektu poskytnou nové poznatky o životním cyklu komplexních centromér rostlin.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  2 – Konec hladu Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  15 – Život na souši

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info