Project information

Project information
From the Idea to the Production of an Architectural Work (Od myšlenky k produkci)

Project Identification
MUNI/A/1467/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem akademického projektu bude představení specifických médií při vzniku architektonického díla (mezi ně patří např. ideová skica objednavatele, autorská kresba projektanta a její různé funkční typy, stavební model, počítačové projektování, architektonická teorie, specifické pokyny řemeslníkům na stavbě). Zohledněna přitom ovšem nebudou všechna média architektury, neboť těm, která prezentují již realizované dílo, bude věnována zvláštní pozornost v dalším, budoucím projektu. Tématem pro rok 2023 budou tedy ta média, která představují ideu budoucí stavby a stojí tak na počátku budoucí architektonické realizace. Projekt specifického výzkumu je určen především na podporu studentů doktorského studia v prezenčním programu „Dějiny a teorie umění“ a vybraných studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“.
Jako hlavní výstup projektu bude uspořádán doktorský workshop, který bude navazovat na obdobné akce doktorských a magisterských posluchačů na Semináři dějin umění v rámci specifického výzkumu v minulých letech (dosud byly uskutečněny workshopy „Prostor v architektuře“, „Materiál a materialita v dějinách umění“ a v minulém roce „Zadání, umělecká úloha a funkce ve výtvarném umění“). Dosavadní workshopy byly ukončeny vydáním sborníků – příruček pro studenty v doktorském studijním programu Dějiny a teorie umění. Na tuto tradici v rámci doktorského studia naváže nyní koncipovaný projekt opět připraveným sborníkem, který poukáže na roli určitých médií při vzniku architektonického díla.
Řešení projektu bude rozdělené do dvou částí, realizovaných dvěma skupinami studentů. První skupina se zaměří především na organizaci workshopu a na svou vlastní práci v rámci svých zpracovávaných dizertačních prací. Druhá, menší skupina řešitelů (včetně vybraných studentů magisterského studia), se zúčastní práce hlavně jako studenti - posluchači, kteří se jinak budou zabývat svým vlastním výzkumem v rámci svých individuálně řešených doktorských témat. Připravený workshop bude podobně jako v minulých letech otevřený i doktorským studentům architektury z českých vysokých škol technických a v rámci Filozofické fakulty také posluchačům historických věd. Proto je v akademickém vedení projektu rovněž příslušník Historického ústavu FF MU.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 28


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info