Informace o projektu

Od myšlenky k produkci architektonického díla (Od myšlenky k produkci)

Kód projektu
MUNI/A/1467/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem akademického projektu bude představení specifických médií při vzniku architektonického díla (mezi ně patří např. ideová skica objednavatele, autorská kresba projektanta a její různé funkční typy, stavební model, počítačové projektování, architektonická teorie, specifické pokyny řemeslníkům na stavbě). Zohledněna přitom ovšem nebudou všechna média architektury, neboť těm, která prezentují již realizované dílo, bude věnována zvláštní pozornost v dalším, budoucím projektu. Tématem pro rok 2023 budou tedy ta média, která představují ideu budoucí stavby a stojí tak na počátku budoucí architektonické realizace. Projekt specifického výzkumu je určen především na podporu studentů doktorského studia v prezenčním programu „Dějiny a teorie umění“ a vybraných studentů magisterského studia programu „Dějiny umění“.
Jako hlavní výstup projektu bude uspořádán doktorský workshop, který bude navazovat na obdobné akce doktorských a magisterských posluchačů na Semináři dějin umění v rámci specifického výzkumu v minulých letech (dosud byly uskutečněny workshopy „Prostor v architektuře“, „Materiál a materialita v dějinách umění“ a v minulém roce „Zadání, umělecká úloha a funkce ve výtvarném umění“). Dosavadní workshopy byly ukončeny vydáním sborníků – příruček pro studenty v doktorském studijním programu Dějiny a teorie umění. Na tuto tradici v rámci doktorského studia naváže nyní koncipovaný projekt opět připraveným sborníkem, který poukáže na roli určitých médií při vzniku architektonického díla.
Řešení projektu bude rozdělené do dvou částí, realizovaných dvěma skupinami studentů. První skupina se zaměří především na organizaci workshopu a na svou vlastní práci v rámci svých zpracovávaných dizertačních prací. Druhá, menší skupina řešitelů (včetně vybraných studentů magisterského studia), se zúčastní práce hlavně jako studenti - posluchači, kteří se jinak budou zabývat svým vlastním výzkumem v rámci svých individuálně řešených doktorských témat. Připravený workshop bude podobně jako v minulých letech otevřený i doktorským studentům architektury z českých vysokých škol technických a v rámci Filozofické fakulty také posluchačům historických věd. Proto je v akademickém vedení projektu rovněž příslušník Historického ústavu FF MU.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info