Project information

The influence of folk culture on psychological well-being (VLKNAPSY)

Project Identification
MUNI/A/1408/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Empirický výzkum problematiky well-beingu představuje v současné době jednu z dominantních oblastí psychologie, a to především ve snaze identifikovat faktory, které mohou podpořit kvalitu lidského života, osobní pohodu a zdraví. Participace na udržování a rozvoji lidové kultury a tradic, jakými jsou v českém prostředí například lidový tanec, hudba či tradiční řemesla, je vzhledem ke své komunitní povaze a orientaci na kulturu sdílení vnímán jako možný prediktor prožívaného well-beingu. Cílem projektu je hledání vztahu mezi aktivní rolí člověka při udržování a rozvoji lidových tradic a mírou prožívaného well-being na populaci obyvatel jihovýchodní Moravy.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality Sustainable Development Goal No.  10 – Reduced inequalities Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info