Project information

Project information
Possible influence of non-biomechanical factors on the development of adjacent segment disease in patients undergoing single-segment stabilization surgery for degenerative lumbar spine disease

Project Identification
MUNI/LF-SUp/1232/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Degenerativní onemocnění bederní páteře (Degenerative Disc Disease, DDD) je nejčastějším důvodem vzniku bolesti berní páteře a potíží indikovaných k operačním řešení. Navíc, u podskupiny chirurgicky léčených pacientů se pooperačně rozvíjí potíže související s přilehlými segmenty nad nebo pod instrumentací - Adjacent Segment Disease (ASD), nemoc přilehlého segmentu, jejíž rozvoj je podmíněn kromě biomechanických příčin také dalšími, dosud neprobádanými mechanismy. Obecným cílem naši pilotní studie je výzkum mikroRNA ve vzorcích peroperačně odebraných tkání a v krevních plazmě jako potenciálních faktorů zapojených do rozvoje ASD u pacientů operovaných pro DDD nebo degenerativní spondylolistézu s jednosegmentovou stabilizací, a následné možnosti její prevence nebo zpomalení. Získána data poslouží jako pilotní výsledky pro podání AZV grantu v roce 2024.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info