Informace o projektu

Možný vliv jiných než biomechanických faktorů na rozvoj nemoci přilehlého segmentu u pacientů po operaci jednosegmentovou stabilizací pro degenerativní onemocnění bederní páteře

Kód projektu
MUNI/LF-SUp/1232/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Degenerativní onemocnění bederní páteře (Degenerative Disc Disease, DDD) je nejčastějším důvodem vzniku bolesti berní páteře a potíží indikovaných k operačním řešení. Navíc, u podskupiny chirurgicky léčených pacientů se pooperačně rozvíjí potíže související s přilehlými segmenty nad nebo pod instrumentací - Adjacent Segment Disease (ASD), nemoc přilehlého segmentu, jejíž rozvoj je podmíněn kromě biomechanických příčin také dalšími, dosud neprobádanými mechanismy. Obecným cílem naši pilotní studie je výzkum mikroRNA ve vzorcích peroperačně odebraných tkání a v krevních plazmě jako potenciálních faktorů zapojených do rozvoje ASD u pacientů operovaných pro DDD nebo degenerativní spondylolistézu s jednosegmentovou stabilizací, a následné možnosti její prevence nebo zpomalení. Získána data poslouží jako pilotní výsledky pro podání AZV grantu v roce 2024.

Cíle udržitelného rozvoje

Masarykova univerzita se hlásí k cílům udržitelného rozvoje OSN, jejichž záměrem je do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života na naší planetě.

Cíl udržitelného rozvoje č.  3 – Zdraví a kvalitní život Cíl udržitelného rozvoje č.  4 – Kvalitní vzdělání

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info