Project information
Role of prenylation and glycosylation patterns in anti-inflammatory activity and metabolism of natural phenolic compounds

Investor logo
Project Identification
GA23-04655S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy
Cooperating Organization
The Academy of Sciences of the Czech Republic
Czech University of Agriculture Prague

Fenolové látky, včetně prenylovaných, jsou bioaktivní sloučeniny přítomné v celé řadě potravin i léčivých rostlin. Mají významnou imunomodulační, protizánětlivou a antioxidační aktivitu, ovlivňují složení a aktivitu střevní mikrobioty, přičemž jsou současně touto mikrobiotou katabolyzovány, a metabolizovány jsou dále např. v játrech. Zdroje prenylovaných, případně paralelně glykosylovaných fenolů jsou však omezené a informace o jejich metabolismu a bioaktivitě nedostatečné. Přitom prenylace i selektivní glykosylace zpomaluje degradaci ve
střevě a může zvýšit biodostupnost. Chemo-enzymatické biotransformace jsou významnou možností jak získat dostatečná množství takových látek a otestovat jejich předpokládaný farmakodynamický potenciál a farmakokinetické parametry. V rámci projektu bude připravena série prenylovaných a/nebo glykosylovaných fenolů, sledován jejich vliv na střevní mikrobiotu, metabolismus ve střevních
modelech a in vivo, testována pro- a anti-oxidační, protizánětlivá a antimikrobiální aktivita v in vitro a in vivo modelech s využitím metabolomických metod.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info