Project information

Non-specific immunity in immune system diseases

Project Identification
MUNI/A/1098/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V molekulárně-genetické části se budeme zabývat pacienty s vrozenou autoimunitní hemolytickou anémií (H. Grombiříková) a zánětlivým střevním onemocněním s časným začátkem (VEO-IBD) (V. Bíly). Budeme analyzovat sekvenční varianty a jejich kombinace, kterými se odlišují od zdravé populace. Předmětem našeho zájmu budou tedy nejen monogenní příčiny, ale i digenně či oligogenně determinovaná genetická dispozice ke vzniku těchto chorob. Dále budeme studovat funkční význam jednotlivých izoforem molekuly uPAR, vzniklých v důsledku alternativního sestřihu mRNA (P. Kulíšková). V oblasti transplantace solidních orgánů máme za cíl vyvinout metodu časné rejekce štěpu metodou analýzy volné DNA dárce cirkulující v krvi příjemce orgánu (K. Kožená).
Budou zahájeny práce na projektu AZV NU21-05-00438 Úloha alternativních forem uPAR v rozvoji imunopatologických reakcí (Mgr Slanina, Mgr. P.Kulíšková).
Bude pokračovat charakterizace low density neutrophils (LDN) a to ve smyslu zastoupení jednotlivých neutrofilních subpopulací spolu s ohledem na fagocytózu a oxidační vzplanutí. Dále budeme pokračovat v zavedeném vyšetřování netozy u pacientů s plánovaným chirurgickým zákrokem. (Mgr. P. Slanina).
U pacientů s eozinofilním astmatem (EA) a kontrolní skupiny vyhodnotíme naměřená data o aktivaci T-lymfocytů po stimulaci anti-CD3/anti- CD28 a anti CD46 s následnou produkcí IFN-gamma a IL-10 a expresi CD46 bez a po ovlivnění stimulací pomocí vitaminu D. Bude měřena produkce cytokinů stimulovaných T-lymfocytů, a to rovněž pod vlivem a bez vlivu vitamínu D (Mgr. J. Štíchová).

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info